Groep 4

In deze groep wordt de nadruk gelegd op lezen, taal en rekenen. Het inoefenen van vaardigheden die in groep 3 gestart zijn gaan door en worden verder uitgediept.
Bij het rekenen besteden we o.a. aandacht aan: rekenen tot 100, de tafels, maar ook aan meten, klokkijken, omgaan met geld.
Verder proberen we zoveel mogelijk uit te gaan van concrete situaties, zodat  de kinderen ook beter begrijpen wat rekenen betekent.

Verder wordt er veel gelezen, in het begin ligt de nadruk vooral op het technisch lezen, later in het jaar komt ook het begrijpend lezen aan bod. Deze vaardigheden kunnen worden geoefend met piccolo, score en op de computer met 'woorden totaal', 'taalfanfare' , Timboektoe en  'rekenen zeker'.

Ín dit jaar leren de kinderen de hoofdletters bij het schrijven. Verder wordt het schrijftempo verhoogd, zodat de kinderen in groep 5 vlot en kleiner kunnen schrijven.

De kinderen werken met dagtaken op een zo zelfstandig mogelijke manier. We werken met een stoplicht om aan de kinderen duidelijk te maken wanneer de leerkracht even niet beschikbaar is en of de kinderen mogen overleggen of niet.

Er wordt ook aandacht besteed aan natuuronderwijs, verkeer en er wordt een begin gemaakt met geschiedenis en aardrijkskunde. De kinderen houden in het 1e gedeelte van het jaar een boekenbeurt en in het 2e gedeelte van het jaar een spreekbeurt.

Twee keer per week is er tijd voor creativiteit en gymnastiek. En een aantal keren per jaar worden er vieringen gehouden, zonder en met ouders, waarin kinderen een optreden verzorgen. Muziek is daarbij van groot belang.

Ook vinden we het belangrijk dat de kinderen zich sociaal en emotioneel goed ontwikkelen. We gebruiken hiervoor verschillende methodes en dit jaar gaan we een start maken met de methode 'kanjertraining'. Ook tijdens de kringen o.a. met een kaarsjesschrift, kanjer van de week en catechese, wordt hier veel aandacht aan besteed.

In groep 4 doen de kinderen die daarvoor kiezen hun communie. Dit wordt geheel door ouders georganiseerd, maar op school besteden we er ook aandacht aan. Via onderstaande link kunt u het leerstofaanbod van groep 4 bekijken:
Leerstofaanbod groep 4