Groep 3
 
In groep 3 wordt veel aandacht en tijd besteed aan het leren lezen. Voortbouwend op de vaardigheden die de kinderen in groep 1/2 spelenderwijs geoefend hebben,gaan we in de eerste week van start met het aanleren van woorden en letters. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste versie van Veilig leren lezen. Deze methode richt zich niet alleen op kinderen die nog geen letters kennen,maar biedt ook kinderen die al (bijna)kunnen lezen voldoende uitdaging.Het aanleren van de letters gebeurt rondom kernen en neemt ongeveer 5 maanden in beslag. Het tweede gedeelte van Veilig leren lezen richt zich op verdieping,spelling en begrijpend lezen. We hanteren verschillende werkvormen om de aangeboden woorden en letters zo goed mogelijk te oefenen. Naast werkboekjes maken we ook gebruik van leesboekjes,spelletjes en de computer.
 
Naast het lezen nemen ook het schrijven en het rekenen een belangrijke plaats in.
In het begin van groep 3 worden de schrijfpatronen geoefend als een directe voorbereiding op het schrijven van de letters.De kinderen leren hierna de kleine letters en de verbindingen tussen de letters.
 
Bij het rekenen komt een aantal onderdelen steeds terug. Dit zijn het tellen en de bewerkingen die daar bij horen, zoals de bekende erbij en eraf sommen, het tellen met sprongen en het splitsen.Hiermee wordt veel geoefend.
Maar daarnaast besteedt de methode Reken Zeker ook aandacht aan het klokkijken, geld, meten en wegen.
 
Uiteraard is er naast al deze vakken ook plaats voor creativiteit. Twee keer per week wordt er geknutseld en getekend. Ook hebben de kinderen dan de mogelijkheid om in de huishoek, met blokken of lego te spelen.
En af en toe extra buiten samen spelen blijft belangrijk!
 
Catechese en ook onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling komen uiteraard gedurende het hele jaar aan bod. Maandelijks besteden we aandacht aan een bepaalde gedragsregel.
 
Kortom groep 3: een groep vol uitdaging waarin we de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de kinderen proberen te vergroten, waarin we de kinderen "leesgierig" willen maken en waar ook het spel en de fantasie nog een grote rol spelen!


Via onderstaande link kunt u het leerstofaanbod van groep 3 bekijken:
Leerstofaanbod groep 3