Wereldschool Taalrijk

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen rondom de taalklassen
op Basisschool de Beemden in Boxtel. In januari 2022 zijn we begonnen met 9 leerlingen uit groep 3 t/m 8. Het leerlingenaantal is flink gegroeid in we hebben op dit moment 29 leerlingen verdeeld over 2 klassen.
Dat betekent ook dat we nieuwe leerlingen op dit moment helaas niet aan kunnen nemen.

Samen met de Gemeente Boxtel en Stichting Talentis hebben we gekeken
naar de mogelijkheden en de prognoses. Voorlopig zal de vraag toenemen wat ons tot het plan heeft gebracht om uit te breiden én de taalklassen wat meer af te splitsen van B
asisschool de Beemden om de balans te behouden voor beide doelgroepen.

Per 1 februari 2023 zullen wij de deuren openen van Wereldschool Taalrijk in het leegstaande gebouw dat aan de Beemden vastzit (oude Maremak). De wereldschool is er voor nieuwkomende kinderen in Nederland uit groep 3 t/m 8. Kleuters uit deze doelgroep gaan nog steeds thuisnabij
naar school. Afgelopen jaar hebben we een team van 6 gemotiveerde leerkrachten opgebouwd die samen met Heidi en Mayke het taalklas-team vormen. Hierdoor kunnen we 1 februari 2023 een 3e groep starten wat dus tevens de start zal zijn van 'Wereldschool Taalrijk'. Uiteraard gaan we dit feestelijk openen met al onze leerlingen en betrokkenen.

Heidi Schel is coördinator van de Wereldschool Taalrijk en zij zorgt voor de inhoudelijke zaken, beleidsplannen, leerlingenzorg, communicatie met ouders en externen, in- en uitschrijvingen, en de dagelijkse aansturing van het team.

Mayke van Drunen is de directeur van de Beemden én van Wereldschool Taalrijk en is verantwoordelijk voor het personeel, de financiën, gebouwenbeheer, communicatie met gemeente en Stichting Talentis en maakt samen met Heidi het beleid.

Onze slogan 'Samen waar mogelijk, apart waar nodig' zal zeker doorleven. De integratie die we het afgelopen jaar opgebouwd hebben met alle leerlingen van de Beemden is iets waar we trots op en wat we graag willen behouden. Wij zijn dankbaar voor deze kans om iets moois op te zetten voor kinderen die het heel hard nodig hebben.

Neem contact op