Sinds augustus 2017 zijn wij gestart met het continurooster en eten alle kinderen op school.
Hiervoor hoeft dus geen TSO geregeld te worden.
Voor BSO. kinderdagverblijf en Peuterspeelzaal kunt u informatie opvragen bij de Kindertuin:

http://www.kindertuin.com/