Groep 8

In groep 8 staat bijna alles in het teken van de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. De vakken taal, rekenen , lezen , informatieverwerking en wereldoriëntatie zijn daarbij heel belangrijk.

Maar er wordt ook veel aandacht besteed aan de crea-vakken : tekenen( tekenen, handenarbeid,) en natuurlijk gym.

Alle kinderen maken op hun eigen niveau schitterende werkstukken. Verder  komen de vakken muziek, dans en drama aanbod waarbij kinderen zich leren te uiten op een creatieve manier. 

Heel belangrijk vinden wij dat het beste van je gedrag naar boven komt. We helpen je je aandacht te richten op je aangeboren sterke punten zoals bijvoorbeeld: vriendelijkheid, verdraagzaamheid, respect, enthousiasme, volharding, samenwerking, doelgerichtheid, eerlijkheid, geduld, ordelijkheid en zelfvertrouwen.

Om kinderen sociaal emotioneel goed te ontwikkelen  gebruiken we de methode 'Soemo', de 'Anti-pestkalender' en het programma Democratisch burgerschap in de basisschool. Bij deze vakken leren de kinderen op te komen voor zichzelf en een ander op een nette manier. Waarbij het beargumenteren van een mening belangrijk is.

Ook de computer wordt in groep 8 veel gebruikt. Bijvoorbeeld voor het maken van een werkstuk. De leerlingen vinden dat heel leuk om te doen. We beschikken over een  "computereiland". Dus veel kinderen kunnen tegelijkertijd aan opdrachten werken.

De leerlingen van groep 8 maken in februari de Cito eindtoets.

Op het eind van het jaar kunnen de kinderen ook nog het EHBO-diploma halen.En natuurlijk sluiten we de basisschoolperiode af met het grandioze kamp en de musical voor de ouders. Op de laatste schooldag nemen we met alle kinderen van de school apart afscheid van elk kind op de catwalk.
 Leerstofaanbod groep 8.pdf