Groep 6

Groep 6 is een bovenbouwgroep en borduurt voort op groep 5. Zelfstandigheid neemt een steeds grotere plaats in. Er wordt een start gemaakt met weektaken.
We zijn alle dagen bezig met rekenen, taal, spelling en lezen.
De wereld wordt verkend bij de vakken natuur en techniek, aardrijkskunde, geschiedenis en verkeer.

De kinderen  krijgen een proefwerk van deze vakken, deze leren we samen op school. Zodat de kinderen leren om proefwerken te leren. De topografie toetsen leren de kinderen thuis.
In groep 6 wordt al een eenvoudig begin gemaakt met de engelse taal.
De computer wordt ondersteunend gebruikt bij de diverse vakken en voor het maken van werkstukjes.

We besteden aandacht aan levensbeschouwing, sociaal-emotionele vorming en democratisch burgerschap.
Muziek, tekenen, handvaardigheid en gymnastiek staan ook op het programma..
De kringen zijn het startpunt van de dag: vertelkring, boekenkring, krantenkring.
We verwachten, dat de kinderen een spreekbeurt verzorgen.


Via onderstaande link kunt u het leerstofaanbod van groep 6 bekijken:
Leerstofaanbod groep 6