Groep 5

In groep 5 zijn we alle dagen bezig met rekenen, taal, spelling en lezen, vooral op de ochtend.

Wereldoriëntatie is nieuw : Wijzer door de wereld, tijd en natuur is de methode die start in groep 5.

We besteden aandacht aan verkeer, levensbeschouwing, sociaal- emotionele vorming d.m.v. de methode 'Kanjertraining'.

Er wordt begonnen met een cursusje tekstverwerken op de computer: Basisbits. De computer wordt ook gebruikt voor ondersteuning van de lessen.

De kringen zijn het startpunt van de dag : vertelkring, boekenkring, nieuwskring. We stimuleren spreekbeurten, die worden aan het begin van een dagdeel gehouden. Zo oefenen we luisteren, spreken en het verzamelen van informatie.

We gaan twee keer in de week gymen, een oefenles en een spelles.

Muziek, tekenen en handvaardigheid ontbreken uiteraard niet.

De week wordt gezellig afgesloten met een kleine viering in de klas. Een paar keer per jaar is er een viering voor de hele school.


Via onderstaande link kunt u het leerstofaanbod van groep 5 bekijken:
Leerstofaanbod groep 5