Goed onderwijs in een veilige omgeving

Welkom op de website van Basisschool de Beemden!


Een kleine school waar iedereen elkaar kent en jong en oud van én met elkaar leren. Wij gaan voor goed onderwijs in een veilige omgeving.
Wij werken fijn samen met Kinderdagverblijf De Kindertuin en zij verzorgen de opvang voor en na school in het gebouw van Basisschool de Beemden. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen als goede wereldburgers onze school verlaten en hun steentje bij kunnen dragen
aan een mooiere maatschappij. Hiervoor zetten wij de Kanjertraining in en bieden wij de zaakvakken aan in thema's vanuit de methode IPC. 


 Onder ons dak zit ook Wereldschool Taalrijk. Hier zitten kinderen uit   andere landen voor ongeveer een jaar zodat zij in een rijke (taal)   omgeving de Nederlandse taal en de Nederlandse gebruiken eigen   kunnen maken. Wij maken hier dankbaar gebruik van voor ons doel om   onze leerlingen goede wereldburgers te maken en zoeken dan ook   regelmatig de samenwerking op met de leerlingen uit de Wereldschool. 

 

Neem contact op