Goed onderwijs in een veilige omgeving


Welkom op de website van Basisschool de Beemden!
Basisschool de Beemden is een kleine school in Boxtel-oost waar iedereen elkaar kent en jong en oud van elkaar leren. Wij gaan voor goed onderwijs in een veilige omgeving. Wij werken fijn samen met Kinderdagverblijf De Kindertuin en zij verzorgen de opvang voor en na school in het gebouw van Basisschool de Beemden. 

Onze kernwaarden
Vertrouwen
Verantwoordelijkheid
Ontdekken
Creativiteit
Samenwerken